28 Ağustos 2018 Salı

Labirentin Sembolizmdeki Anlamları

Doğru kapıyı açıp, bedenin mutlu olacağı şeyleri doğru belirleyecek deneyim ve yola gereksinim vardır. Labirentin merkezinde öz kaynak (benlik) vardır. Ve öz kaynağın (benliğin) kabulleniliş hali labirent dönemeçlerinin, yani tercih boyutunun sonucudur. Labirent bu tercih boyutunu ve kabulleniş sürecini simgelemektedir.


Labirentin sembolizmdeki anlamları

Labirent sembolünün anlamları ele alınmadan önce labirentin içerdiği özellikleri anımsamak sembolün anlamlarının anlaşılmasında yararlı olacaktır:

• Biçimi ne olursa olsun bir merkez içermektedir.
• Biçimi ne olursa olsun, eş merkezli halkaların ya da dolanımların söz konusu olduğu bir spirallik özelliği gösterir.
• Giriş ve çıkışı hep tektir.
• Doğru yol bir tanedir.
• Doğru yoldan başka, herhangi bir kestirme yol yoktur; kestirme sanılan yollara girilirse ya çıkmazla karşılaşılır ya da aynı yerde dolanıp durulur.
• Labirent’te hedef dıştan içe ve içten dışa olmak üzere ikili görünümdedir: Dışındaki kimse için hedef merkezdir; içindeki kimse için hedef özgürlüğünü sağlayacak çıkışı bulmaktır.
• Labirentin planını bilmeyen biri hatalar yapmadan hedefine varamaz.
• Labirent, planını bilmeyenler için bir hapishane gibidir.
• Kolay labirent yoktur; labirentlerin zor olmaları ortak özelliklerinden biridir.
• Labirent onun sırrını bilmeyen ve sırrına erecek kapasitede olmayan kimseden merkezdeki kutsal bir şeyi, bir sırrı saklamak, korumak üzere zorluk içerir. (1)


Labirent sembolünün anlamdırılması

Farklı tradisyonlarda labirent sembolünün anlamlandırılması da fiziksel yapılanmasındaki karmaşıklık, arayış, merkezde ulaşılacak kıymetli olgu, merkezden sonra dışarıya çıkmak, yani özgürlüğe ulaşmakla ilgili kat edilen yol gibi özellikleri ile doğru orantılı olarak gelişmiştir.

• Labirent “düalite”lerin bulunduğu tezahür alemini, labirentin merkezi ise, çark sembolizmindeki ‘kutup’ u “yataylıktan dikeyliğe” geçişi, ruhsal tekamülün hedefini simgeler.

• Labirent, inisiyasyon serüvenini, inisiyatik hedefe ulaşmadan önceki eprövleri , “kendini arama”daki zorlukları simgeler; labirentin merkezi, ‘uyanış’ı, bir hapishane olan yeryüzünden ‘kurtuluş’u sembolize eder.

• Ruhsal tekamülün tedricen (yavaş yavaş) gerçekleştiği ilkesini simgeler; insan sıçramalar tarzında değil, hatalar yapa yapa kurtuluş ve özgürlüğü bulacaktır. Tekamülün dolambaçlı yollarını gösteren labirentin her parçası bir deneyimi, spiralin her halkası tekamülün yeni bir aşamasını simgeler.(Spiral)

• Ölüm’den sonraki serüveni ve cehenneme iniş deneyimini simgeler. Labirentin girişi ‘cehennemin kapısı’nı, labirent ‘cehennem’i, merkez ise saf şuur halini ve ‘ikinci doğuş’u simgeler. Cehenneme İniş, Cehennem Ateşinde Yanma.

• Ruhsal araştırmayı simgeler. “Hakikat”in aranması yolculuğunu üçlü biçimde simgeler:

1- Çıkmaz yollar, aynı realiteye saplanıp kalmayı, dogmatizmi (bağnazlık) simgeler.
2- Aynı yerlerdeki tekrarlarla boşuna dönüp dolaşmalar, öz-bilgisi edinilmiş realitelerde boşuna zaman kaybetmeyi simgeler.
3- Merkez, hakikati simgeler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder